Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEŠTĚ NĚKOLIK VYSVĚTLIVEK KE SLOVU

Obrazek

 "ŠACHŤOUR"

Když jednoho sychravého rána náš domovský ranžír zlověstně utichl, zhostila se obce atmosféra, proti které se dá Boží soud přirovnat k radostným šibřinkám. Od chalupy k chalupě, od došku k došku, letěla ta slova.........."V TENDRECH DOŠLO UHLÍ"Lokomotivní tendr - Wikipedie, otevřená encyklopedie ani kostečka! Otec obul naše hnědky Bobuli a Dominu do postrojů, usedli jsme na kozlík, matka pod plachtu, ostružinou pobídli Bobuli k trapu a za necelých 32 hodin jsme stáli před ledvickými slojemi.Obec Ledvice, Mírová 422/42, 417 72 Ledvice  

Obrazek


Cesta byla dlouhá, ale hnědky se v kraji dobře vyznají a netřeba je příliš kočírovat ! Ledvice na Provodín - Mapy Google Cestou ke slojím jsem jel s otcem na kozlíku a když jsme za 3 dni zaparkovali u  PÍSKOVÉHO ŠENKU, otec pružně a s výrazem tváře Charlese Lindbergha Charles Lindbergh. s kozlíku seskočil a my s maminkou, která se tvářila závažně, tajnosnubně až mysticky, opatrně vystoupili z vozu,  protáhli si údy  a maminka si přihladila vlasy. Požehnaná rodina.  A kolem nádražní budovy opět tmu rozrážela světla rychlovlaků mizejících někde daleko, daleko za obzorem, záclony zas plály od poletujících jisker a já,  já ŠACHŤOUR  jsem se   za necelý rok narodil. Nu - co naplat. Bya to ale krásná výprava do neznáma.

Obrazek

Obrazek


250 let těžby

Vynález parního stroje, železnice a těžba uhlí se spojily a dotlačily Evropu do věku páry. Od poloviny 19. století zájem o uhlí rok od roku vzrůstal. Uhlí putovalo po železnici i po Labi do českého vnitrozemí i do Německa. V Podkrušnohoří se chopila těžby uhlí šlechta i kláštery, které měly v pánvi své pozemky. Těžilo se většinou hlubinně. Na povrchovou těžbu nikdo nepomyslel, protože na skrývku na velké ploše nebyly ani stroje. V obrovském konkurenčním boji koncem 19. století pracovalo na Mostecku kolem 1000 malých i středně velkých dolů.

 

Obrazek


U Ledvic, kde ležela uhelná sloj mělce pod povrchem, byl roku 1869 otevřen první povrchový lom, a to byl začátek zkázy dnešní krajiny. Koncem 19. století pracovalo v celém Rakousko-Uhersku několik tisíc dolů a první známky devastace krajinu už byly tak zjevné, že byl vydán zákon, podle kterého museli těžaři po opuštění dolů uvést krajinu do původního stavu. Tento zákon později převzala i Československá republika. Hornictví provozované konce 19. století nebylo ani primitivní, ani levné. Proto začaly vznikat první velké uhelné společnosti jako například Mostecká uhelná společnost založená roku 1871, Vídeňský uhelný spolek 1872 nebo Severočeská uhelná společnost z roku 1892.

 

Obrazek

 

 

Dvacáté století se stalo věkem elektřiny. Na Mostecku byla postavena první elektrárna, v níž se vytěžené uhlí rovnou spalovalo. Uhlí však padají za oběť i první obce, mezi nimi i část Ledvic.

Za první Československé republiky se už těžilo v celé Severočeské hnědouhelné pánvi. Těžba stále stoupala, ale dolů ubývalo. V roce 1927 byl u Břežánek slavnostně otevřen první velký státní důl Prezident Masaryk. Už za první republiky byly haldy charakteristickým znakem Mostecké pánve, také však docházelo i k prvním důlním neštěstím. Jedna z největších hornických katastrof se stala roku 1934 na dole Nelson III u Oseka, kde výbuch uhelného prachu ukončil život 142 horníků.

Obrazek

 

Po druhé světové válce, hned v květnu 1945, byly znárodněny všechny doly. V Severočeské pánvi dostal nad zdejší těžbou správu národní podnik Severočeské hnědouhelné doly, který pětačtyřicet let prakticky ovládal osudy zdejšího kraje i jeho obyvatel.

 

Obrazek

 

Těžba na Mostecku dosáhla svého vrcholu v 70. a 80. letech minulého století, ale například už v roce 1960 měl už jednou zmiňovaný Komořanský katastr 91 % bývalé zemědělské půdy ve stavu absolutní devastace. Tou dobou už nabývala převahu povrchová těžba. Ve velkodolech pracovaly velkostroje, které odklízely až stometrové vrstvy třetihorních jezerních sedimentů, než se dostaly na 40 nebo i méně m mocné uhelné sloje. Zemina z těchto gigantických skrývek končila na takzvaných výsypkách, které narůstaly do novotvarů hor. A vytěžené jámy se podobaly zborceným sopečným kalderám. Měnil se reliéf krajiny a její devastace začínala být absolutní. Nebyla však zničena jen krajina včetně jejího geologického podloží. Desítka tepelných elektráren budovaných hned u zdrojů uhlí stejně jako chemické závody v Litvínově vrhaly do vzduchu tuny popílku a jedovatých emisí, hlavně oxidu siřičitého. Důlní a průmyslové vody prosákly do podloží a otrávili podzemní vody. Řeka Bílina byla po desetiletí páchnoucí stokou. Doly jako fantastická hororová stvoření požíraly horníky i jejich vesnice.Nakonec došlo i na město Most. Stěhování vzácného gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 1974 však bylo i velkou technickou událostí, která si dodnes zaslouží obdiv.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood insistence chart

(Aalkampirm, 8. 10. 2018 9:56)

Torsion bras de quelqu'un est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-commande-en-ligne/

Costly blood influence symptoms

(AAbsorninfib, 31. 7. 2018 5:20)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-50-mg-avis/